Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player. http://get.adobe.com/pl/flashplayer/

Wręczenie certyfikatów styczeń 2014

    Na ostatnim treningu przed przerwą świąteczna ci, którzy zdawali egzamin otrzymali japońskie certyfikaty potwierdzające posiadany stopień. Egzaminy odbywały się w dwóch terminach:pod koniec listopada dla starszych i na początku grudnia dla młodszych. Gratulujemy wszystkim zdającym, życzymy wytrwałości w treningach i dalszych sukcesów.Wręczenie certyfikatów 2013 Wręczenie certyfikatów 2013 Wręczenie certyfikatów 2013 Wręczenie certyfikatów 2013